Tvorba e-shopů a webů

Tvorba e-shopů a webů

Vytvoříme vám e-shop nebo webové stránky, na který se budou vaší zákazníci rádi vracet.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing

Oslovíme relevantní publikum napříč internetem a pomůžeme najít cestu vaším zákazníkům zpět na váš web.

SEO & Copywriting

SEO & Copywriting

Pomůžeme vám na web dostat relevantní obsah tak, ať ho milují vaší zákazníci, ale i vyhledávače.

E-mail marketing

E-mail marketing

Nastavíme kampaně, které budou vydělávat za vás a pomůžeme vám nejlevnější e-commerce nástroj zapojit.

Všechny služby

Základy e-mail marketingu

Maruš
základy e-mail marketingu

V našem článku se společně podíváme na problematiku e-mail marketingu. Pod tímto pojmem si lidé představují mnohé věci, avšak málokdo přesně ví, co všechno do něj spadá a jaké může mít pro vaše podnikání přínosy.

Co je tedy e-mail marketing?

Někdy je také nazýván jako e-mailing a jedná se o souhrnný pojem pro rozesílání hromadných e-mailových zpráv klientům z vaší databáze, a to za účelem propagace vašeho produktu nebo vaší služby. Spadá do něj cílené rozesílání komerčních i nekomerčních zpráv na přesně definované seznamy e-mailových adres, které nazýváme databáze příjemců.

E-mail marketing je účinným nástrojem tzv. přímého marketingu, kdy se obracíte přímo na vaše klienty, neboli uživatele. Zasílání těchto sdělení klientům má mimo prodejního účelu také za cíl budovat loajalitu k vaší značce a důvěry ve vás, jako experta v daném oboru.

Tyto e-maily jsou zasílány uživatelům na jejich elektronické adresy pomocí e-mailových softwarů, a díky tomu je možno celý tento proces automatizovat (nemusíte tedy každý jednotlivý e-mail posílat zvlášť). 

Funkce e-mail marketingu

Jak jsme zmínili o pár řádků výše, mezi hlavní funkce e-mail marketingu patří:

 • propagace vašich produktů a služeb
 • budování vaší značky
 • posilování, či navazování vztahu se stavajícími i potencionálními zákazníky

Pomocí e-mail marketingu můžete opravdu jednoduše informovat jak zájemce, tak i své zákazníky o různých novinkách nebo jim předávat spoustu užitečných informací. Tyto informace by měli být vždy spojené s vámi, či s vaším oborem. Můžete je například upozornit na nový článek na vašem blogu, na novinky ve vašem sortimentu nebo je pozvat na nějakou vámi pořádanou akci. Případně jen informovat o změně provozní doby, například v období státních svátků.

E-mail marketing a jeho výhody

Proč se tedy věnovat e-mail marketingu? Hlavním důvodem je to, že se jedná o nejvýhodnější on-line marketingový kanál. Ano, i v dnešní době sociálních sítí je e-mail stále nejpoužívanějším prostředkem pro komunikaci. Statistiky uvádí, že alespoň jednu e-mailovou adresu má v dnešní době minimálně 60% lidské populace. A toto číslo rozhodně není konečné, naopak se stále zvyšuje. 

Elektronická komunikace je účinným způsobem, jak komunikovat s obrovským množstvím lidí a narozdíl od reklamy na sociálních sítích má poměrně vysokou návratnost.

Pro koho je e-mail marketing vhodný?

Tento druh marketingu je vhodný i pro malé a střední firmy, dokonce i pro živnostníky. Je tomu tak díky jeho skvělé dostupnosti, ceně a návratnosti. Jeho hlavní předností je totiž cena. Oproti jiným marketingovým kanálům vychází totiž podstatně levněji. U e-mailingových systémů se totiž obvykle platí za počet kontaktů ve vaší databázi. Některé z těchto systémů nabízí dokonce i tarify, které jsou marketingovým nováčkům poskytovány zdarma.

Rychlost a jednoduchost e-mail marketingu

E-mail marketing je také poměrně rychlým nástrojem. Jeho příprava v systému trvá jen pár minut. Následné rozesílání, které obstarává e-mailingový nástroj, trvá různou dobu, v závislosti na velikosti vaší e-mailové databáze. U těch velkých databází může tento proces trvat i pár hodin, klienti menších databází obdrží vaše sdělení prakticky okamžitě. 

Správně nastavený systém funguje bez problémů měsíce i roky a máte-li jej vhodně nastavený, doplňuje skvěle vaše ostatní marketingové aktivity. 

E-mail marketing je jednoduše měřitelný

Další, a poměrně důležitou výhodou je to, že můžete velmi jednoduše měřit návratnost vaší e-mailingové kampaně. Nejen za pomoci analytických nástrojů lze snadno zjistit a ověřit, jestli váš e-mail příjemci dostali, zda jej otevřeli, klikli na nějaký odkaz v něm, co následně na vašem webu dělali, zda nakonec i něco nakoupili

Dbejte na správné zacílení

E-mail marketing lze navíc skvěle zacílit. Pokud umíte pracovat se segmenty ve vaší databázi a přizpůsobit jim vaše reklamní sdělení, můžete jednotlivým segmentům posílat taková sdělení, která je dokáží zaujmout. Tento druh online marketingu navíc nabízí i personalizaci. Tedy to, že například do e-mailu napíšete jméno vašeho klienta. Takovému e-mailu bude jeho příjemce dozajista věnovat větší pozornost, jelikož na něj bude působit mnohem důvěryhodněji, než obecné oslovení typu “vážený kliente”. 

Dále také umožňuje zachycení potencionálních klientů. Některé produkty, či služby mají delší nákupní cyklus a je proto vhodné klienty “zachytit” hned na jeho začátku a postupně je přesvědčit, aby nakoupili přímo u vás. 

E-mail marketing podporuje opakovaný prodej

E-mailová kampaň také poměrně úspěšně generuje opakované prodeje. Pomáhá vám udržovat dlouhodobý kontakt se zákazníky. Díky tomu se k vám budou vracet a opakovaně u vás nakupovat. Také poměrně dobře podporuje tzv. cross selling, tedy navýšení celkové objednávky vašeho zákazníka tím, že mu doporučíte zboží, které souvisí s produktem, jenž si u vás právě kupuje. 

 

Jak získat kontakty pro email marketing

 

Nedostatky e-mail marketingu

Samozřejmě, že i tento druh marketingu má své nevýhody. I když spíše než nevýhody se jedná o nějaké ty nedostatky. Mezi tyto můžeme například uvést:

 • Příjemce vaší zprávy, popřípadě poskytovatel jeho e-mailové schránky, může váš e-mail vyhodnotit jako spam – ano občas může vaše reklamní sdělení skončit ve spamu a tudíž si jej klient vůbec nepřečte. Pro zmírnění padání do spamu je nutné mít správně nastavené DNS záznamy.
 • A je rozhodně potřeba si uvědomit, že e-mail marketing je během na dlouhou trať – proto, abyste dosáhli kýžených výsledků, je zapotřebí se mu pravidelně a dlouhodobě věnovat. 

Většinu z těchto uvedených nevýhod lze díky podpoře e-mailového nástroje časem překonat a je tedy zřejmé, že jeho výhody vysoce převyšují jeho případné nedostatky. 

Jak získat kontakty pro váš e-mail marketing?

Vaše možnosti závisí mimo jiné na tom, jaké konkrétní způsoby získávání kontaktů nabízí provozovatel vašich webových stránek. Mezi nejčastější a nejjednodušší metodu patří využití stávajícího kontaktního nebo poptávkového formuláře.

Lead magnet v e-mail marketingu

Není to však jediná cesta, jak rozšířit databáze vašich kontaktů. Klienty můžete nalákat například pomocí soutěží, nebo využít tzv. lead magnetu. Lead magnet je tvořen něčím hodnotným, za co jsou vaši potencionální zákazníci ochotni “zaplatit” tím, že vám poskytnou svůj e-mail.

Může se jednat například o e-book, infografiku, nejrůznější šablony a přístupy k unikátnímu obsahu, kterým mohou být videa, vzdělávací kurzy, či výstupy on-line nástrojů. Je však důležité, aby tyto vaše výstupy byly pro zájemce přínosné a také aby byly spojené s ostatním obsahem na vašem webu. 

Registrace zákazníků na vašem webu

Jedním z ideálních způsobů, jak získat souhlas se zasíláním reklamních sdělení, je registrace zákazníků na vašem webu, či e-shopu. Členství na vašem webu musí mít pro vaše klienty přidanou hodnotu. Je zapotřebí je k registraci motivovat, aby pro ně měla nějakou výhodu. Jinak se, co si budeme nalhávat, nezaregistrují. 

Segmentace kontaktů pro e-mail marketing

Segmentace kontaktů z vaší databáze znamená to, že se snažíte adresáty rozdělit do skupin podle určitých kritérií. S vytvořenými skupinami pak pracujte odlišně. Díky domu dosáhnete mnohem efektivnějšího úspěchu, neboť tak výrazně zlepšíte zacílení.

Základem segmentace bývá rozdělení podle pohlaví, které můžete až na výjimky odvodit pomocí jména a příjmení. Toto rozdělení pak využijete především při oslovování nebo při osobnější formulaci vašeho e-mailu (byl jste/byla jste). Také vám tato segmentace bude užitečná při rozesílání přání ke Dni žen, Dni matek, a podobně. V závislosti na tom, jaký je obor vašeho podnikání, mohou pro vás být relevantí i další údaje, jako například věk, statut, či příjmová skupina klientů z vaší databáze.

Poměrně hodně důležitou se může stát i geografická segmentace vaší databáze a to především v případě, že vaše společnost má více poboček po celé republice. 

Dalším možným a také vhodným kritériem pro segmentaci je rozdělení na zákazníky, kteří u vás již někdy nakoupili, na ty, kteří zatím nenakoupili a na klienty, jenž u vás nakupují pravidelně

Podoba a obsah vašich e-mailových sdělení

Mnoho podnikatelů a firem stále podceňuje zásady efektivního e-mail marketingu a posílají odběratelům svých e-mailů irelevantní, nezajímavé a někdy i nevyžádané informace. V lepším případě mají tyto e-maily jen velmi malý efekt a v tom horším mohou působit i kontraproduktivně, pokud jde o vybudování vašeho brandu a vytvoření vztahu s jejich zákazníky. Konkrétní podoba daného sdělení by měla odpovídat jeho účelu. Určitě si dejte tu práci a otestujte různé varianty vašich e-mailů. Zjistíte tak, která z nich funguje nejlépe.

Co ve vámi zaslaném e-mailu musí být?

Povinný obsah e-mailu vyplývá z právních regulací a je jím to, že váš e-mail musí být označen jako obchodní sdělení. Povinnou informací je i údaj o tom, kdo jej posílá (tedy název vaší společnosti, její IČ), a musí obsahovat možnost jednoduše se z odebírání zpráv odhlásit

Předmět

Tím nejdůležitějším je předmět vaší zprávy. Předmět je tím, co se klientovi zobrazí a rozhoduje o tom, zda si jej vůbec otevře a přečte si jeho obsah. Musí upoutat pozornost a vzbudit zájem, jinak si příjemce vás e-mail ani neotevře. Dobře fungují čísla, typy a tajemnost. Jeho ideální délka je 30-50 znaků. Předměty e-mailů jsou vlastně takovými titulky a o tom, jak psát titulky jsme vám již říkali v jednom z našich předchozích článků. 

Pokud jde o nejdůležitější sdělení vašeho e-mailu, umístěte jej do jeho horního levého rohu. mnohdy si lidé z e-mailu více ani nezobrazí. Klíčovou se zde stává první věta, případně odstavec.

Responzivní design

Další podstatnou věcí je to, že váš e-mail musí být responzivní. Uvádí se, že více než 50% příjemců si jej totiž prohlédne na svém chytrém telefonu. Jeho grafika by měla uživatele lákat ke kliknutí, nebo rovnou k nákupu. Zároveň by ale vaše sdělení nemělo na lákavé grafice stát, mnohdy se totiž příjemcům e-maily zobrazí bez obrázků.

Váš e-mail by určitě měl obsahovat výzvu k akci, tedy texty typu “zjistěte více”, “klikněte pro více informací”, “přečtěte si náš článek” a podobně. 

 

Responzivní vzhled vašich emailů je nezbytný

Konkrétní formy e-mail marketingu

Jaké jsou tedy konkrétní formy e-mail marketingu? Jedná se o e-maily, které mají různé zaměření a mezi ty nejdůležitější  je potřeba uvést:

 

Newsletter

Jednou z hlavních a nejčastějších forem je newsletter. Jedná se o e-maily, které obsahují jednak užitečné informace a také i propagační prvek, kterým může být například výzva k akci, reklamní banner, atd. 

Jeho podstatou je přinést odběratelům hodnotnou informaci a také nabídnout řešení pro problémy daného segmentu vašich klientů. Můžete jej zasílat jak svým stávajícím klientům, tak i těm, kteří se o vaše služby, či produkty teprve zajímají.

Prodejní nabídky

Dalším druhem jsou prodejní nabídky, tedy e-maily, jejichž hlavním cílem je prodej. Vaše prodejní nabídky by měly obsahovat představení vašeho produktu, případně informace o právě probíhajících akcích. Vždy by v nich měli zákazníci najít přímý odkaz na vaše webové stránky, kde si mohou daný výrobek objednat. S těmito e-maily to ale nepřehánějte, jinak se uživatelům brzy omrzí. 

Novinky na vašem e-shopu

Případně můžete zasílat oznámení o novinkách. Tento typ e-mailu je v podstatě takovou kombinací výše zmíněného newsletteru a prodejní nabídky. Pokud trefně a zajímavě dokážete popsat, jak se vám podařilo váš produkt nebo službu vylepšit, dozajista nalákáte stávající zákazníky, aby jej vyzkoušeli. A zároveň také přimějete ty stále ještě váhající k tomu, aby si u vás konečně nakoupili, či s vámi začali spolupracovat. 

Taktéž je vhodné zamyslet se nad tím, zda by nebylo lepší rozdělit delší obchodní sdělení na více částí a klientům je posílat postupně. Případně je poslat jen těm, kdo o ně projeví zájem. 

Nástroje pro e-mailový marketing

Pro rozesílání zpráv slouží speciální aplikace, které jsou obvykle hostované na serveru. Mezi nejoblíbenější patří zejména LeadHub, SmartEmailing nebo MailerLite. Hlavní výhodou těchto aplikací je, že po zaplacení pravidelného měsíčního paušálu se nemusíte již v podstatě o nic starat, aplikace rozesílá e-maily místo vás – v případě automaticky nastavených kampaní. 

Výběr vhodného nástroje

Pokud jde o výběr vhodné aplikace pro rozesílání e-mailů z vaší kampaně, záleží především na vašich prioritách a také na tom, jak ji plánujete využívat, přesto se dá obecně shrnout několik základních bodů, na které byste se měli zaměřit. Mezi ty hlavní dovednosti, které by vámi zvolená aplikace měla zvládat, patří následující: 

 • předpřipravené šablony pro vaše e-maily
 • vytváření e-mailů pomocí WYSIWYG editoru
 • možnost zasílat e-maily v podobě HTML i čistého textu
 • náhledy jednotlivých e-mailu v různých zařízeních
 • možnost segmentace, která bude vyhovovat vašim potřebám, případně i automatické segmenty
 • poskytnutí možnosti personalizace
 • skloňování jmen a příjmení příjemců
 • A/B testování zasílaných e-mailů jednak dle míry otevření a také podle míry prokliku
 • možnost rozeslání testovacích e-mailů
 • možnost ověření e-mailu podle spam checkeru
 • tvorba stránek, či formulářů za účelem sběru kontaktů
 • vytváření anket a dotazníků
 • možnost integrace s dalšími systémy přes plnohodnotné API
 • vytváření statistik vašich kampaní (měření míry otevření, měření míry prokliku) a zasílání reportů na e-mail
 • možnost plánování vašich e-mailů
 • automatické označování kampaně pomocí UTM parametrů
 • autoresponder – automaticky zasílaný e-mail, například po registraci na vašem webu
 • ale hlavně doručitelnost, která se u každého nástroje liší a někdy až o dost markantní rozdíly

Jste-li nováčkem a s e-mail marketingem teprve začínáte, bude pro vás spíše relevantní jeho cena a doručitelnost, než funkce navíc. Některé nástroje nabízí i tarify zdarma, pokud kontakty z vaší databáze nepřekročí jimi určený počet. 

Při jeho výběru je také dozajista vhodné zvážit, zda k vámi vybranému nástroji existuje potřebná dokumentace, tedy návody a zaškolení, které vás s nástroj naučí pracovat, a podpora (v češtině nebo v angličtině). Také si otestujte, jak je pro vás aplikace přehledná a zda se vám s ní dobře pracuje. 

 

Co říci závěrem k e-mail marketingu?

E-mail marketing je opravdu účinný způsob přímého marketingu, který využívá přímé komunikace s uživateli. Je nejvýhodnějším on-line marketingovým kanálem, jelikož e-mail je stále ještě tím nejpoužívanějším prostředkem, sloužícím ke komunikaci mezi lidmi. Je to opravdu skvělý způsob, jak se spojit s velkým množstvím lidí a zároveň má i dost vysokou návratnost.

K jeho dalším výhodám patří jeho opravdu nízká cena, oproti jiným marketingovým nástrojům. Platíte za množství kontaktů ve vaší databázi.

Nesporným faktem je, že kontakt pomocí e-mailu se mnoha lidem zdá výrazně osobnější než jiné druhy reklam. Vzbuzujete tak v zákazníkovi pocit jednání jeden na jednoho a díky tomu vytváříte dojem důvěryhodnosti. Tento efekt můžete ještě umocnit, využijete-li ve svých e-mailech alespoň trochu personalizace, díky čemuž budou mít vaši klienti pocit, jako byste daný e-mail psali speciálně pro ně

Doufáme, že jsme vám naším článkem alespoň trochu objasnili, co se skrývá pod pojmem e-mail marketing. Pokud byste přesto měli nějaký dotaz, neváhejte a obraťte se na nás!

NOVÉ ČLÁNKY ROVNOU DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Přihlaste se k odběru novinek a jednou za čas vám pošleme TOP výběr článků.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany soukromí a se zasíláním obchodních sdělení.

Také jsme napsali